หลักสูตรมวยไชยา - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content

หลักสูตรมวยไชยา


ระดับต้น

1. ท่าบริหารทั้ง 10 ท่า

2. ย่างสามขุมในลักษณะต่างๆ

3. ป้องกันตัว 4 ป.

4. ออกอาวุธระดับต้น ดังนี้
 • ทิ่ม กระแทก งัด กระทุ้ง เหวี่ยงสั้น เหวี่ยงยาว เหวี่ยงควาย โขก เขก ฟาด สับ ทัดมาลา จูบศอก  เหวี่ยงศอก  เข่า  ฉัด  เหวี่ยงแข้ง

5. การออกอวัยวุธพันลำ เช่น
 • ทิ่ม กระแทก เหวี่ยงแข้ง เหวี่ยงแข้ง
 • ทิ่ม ก้าวกระแทก ก้าวทัดมาลา ก้าวจูบศอก ก้าวเหวี่ยงศอก
 • ฉัดขาหน้า เหวี่ยงแข้งหลัง ฟาดสันแขน
 • ทิ่ม ย่อกระทุ้ง ก้าวงัด เหวี่ยงสั้นถอนขา
 • ฯลฯ

6. ลูกไม้ระดับต้น ประมาณ 20 ลูก
 • ลูกไม้แก้หมัดต่อยหน้า
 • ลูกไม้แก้หมัดต่อยท้อง
 • ลูกไม้แก้จับคอ
 • ลูกไม้แก้เข่า
 • ลูกไม้แก้ถีบ
 • ลูกไม้แก้เตะ

7. การฝึกรุกรับเป็นคู่
 
ระดับกลาง

1. ท่าบริหารทั้ง 10 ท่า
 
2. ย่างสามขุมในลักษณะต่างๆ
 
3. ป้องกันตัว 4 ป.
 
4. การออกอวัยวุธพันลำ เช่น
  • ก้าวถอย  ฉัดขาหน้า  กระแทกหมัดหลัง  เหวี่ยงสั้น  ยัดเข่าหลัง  เหวี่ยงแข้งหลัง
  • ก้าว  เหิรสลับเข่า  เหิรฉัด  เหิรเหวี่ยง
  • ย่างยก  กระหยดฉัดสลับขา  เหิรยัดเข่าหลัง  ทิ่ม  ก้าวเหวี่ยงสั้น  เหวี่ยงแข้งหลัง
  • ฯลฯ
 
5. การพันลำต่อเนื่องจากการใช้ลูกไม้ เช่น
  • ตาเถรค้ำฟัก  ยัดเข่าหลัง  เหวี่ยงแข้งหลัง  ฟาดสันแขน  สับสันแขน
  • พิงแข้งชกท้องน้อย  ตาเถรค้ำฟัก  พม่ารำขวาน  ขุนศึกตีทวน
  • ขุนศึกตีทวน  ฟาดสันแขน  สับสันแขน  งัดหมัด  ยัดเข่า  ฉัดขาหลัง  เหิรเหวี่ยงแข้งหลัง
  • ฯลฯ
 
6. ลูกไม้ระดับกลางประมาณ 20 ลูก ได้แก่
  • ลูกไม้แก้หมัดต่อยหน้า
  • ลูกไม้แก้หมัดต่อยท้อง
  • ลูกไม้แก้ศอก
  • ลูกไม้แก้เข่า
  • ลูกไม้แก้ถีบ        
  • ลูกไม้แก้เตะ
 
7. การฝึกรุกรับเป็นคู่

 
ระดับสูง

1. ท่าบริหารทั้ง 15 ท่า
 
2. ย่างสามขุมในลักษณะต่างๆ
 
3. ป้องกันตัว 4 ป.
 
4. การออกอวัยวุธพันลำ เช่น
  • ย่างยก  เหิรฉัดขาหลัง  เหวี่ยงศอก  เหวี่ยงศอก  เหวี่ยงแข้งหลัง  ฟาดสันแขน  เหวี่ยงสั้น งัดหมัด  ทัดมาลา จูบศอก  ก้าวเหวี่ยงศอก  ยัดเข่าหลัง  เหิรฉัดสลับขา  เหิรเหวี่ยงแข้งหลัง   จระเข้ฟาดหาง
  • สืบเหวี่ยงด้วยตาตุ่มหลัง  ฟาดสันแขน  สับสันแขน  โขก เขก โขก เขก  ยัดเข่าหลัง  จูบศอกสลับขา  เหวี่ยงศอก  เหวี่ยงแข้งหลังคว่ำแข้ง
  • ก้าวชักศอกวงนอกสลับขา  ก้าวชักศอกวงนอกสลับขา  เหวี่ยงสั้นถอนขา  เหวี่ยงด้วยตาตุ่มหลัง  ฟันด้วยสันแขน  ทัดมาลา  จูบศอก  เหวี่ยงศอก  กลับตัวขว้างศอกหลัง
  • ฯลฯ
 
5. ลูกไม้ระดับสูง ได้แก่
  • ลูกไม้แก้หมัดต่อยหน้า              
  • ลูกไม้แก้ถีบ
  • ลูกไม้แก้เตะ
 
6. การฝึกรุกรับเป็นคู่
 
7. ซ้อมคู่

สำหรับผู้ต้องการสอบเป็นครู

ผู้ฝึกสอนระดับต้น
ต้องผ่านการเรียนมวยไชยาระดับต้นจนครบ
(ใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน)
และฝึกการสอนระดับต้น 1 คอร์ส (10 ครั้ง)
(ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน)

ผู้ฝึกสอนระดับกลาง
ต้องผ่านการเรียนมวยไชยาระดับกลางจนครบ
(ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน)
และฝึกการสอนระดับกลาง 1 คอร์ส (10 ครั้ง)
(ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน)

ผู้ฝึกสอนระดับสูง
ต้องผ่านการเรียนมวยไชยาระดับสูงจนครบ
(ใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน)
และฝึกการสอนระดับสูง 1 คอร์ส (10 ครั้ง)
(ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน)

ครูมวยไชยาในประเทศ
"สโลวาเกีย"
โดย "Richard Smalik"

Muay Chaiya in Slovakia
By "Richard Smalik"

ครูมวยไชยาในประเทศ
"ฝรั่งเศส"
โดย "Fabrice Payen"

Muay Chaiya in France
By "Fabrice Payen"

ครูมวยไชยาในประเทศ
"ใต้หวัน"
โดย "Yonkie Adjie"

Muay Chaiya in France
By "Fabrice Payen"

เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป
เพื่อคัดเลือกเป็นนักมวยประจำค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย
ผู้สมัครต้องมีอายุ 10 -25 ปี (หากมากหรือน้อยกว่านี้ ขอพิจารณาเป็นรายบุคคล)
หากผู้สมัครยังไม่มีทักษะการเรียนมวยไชยา ต้องฝึกอย่างน้อย 1 ปี
และต้องมาฝึกซ้อมตามวันและเวลาที่ทางค่ายได้กำหนด
เมื่อได้บรรจุเป็นนักมวยแล้วจึงจะได้รับเบี้ยเลี้ยง
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089-204-0843
Back to content