google-site-verification=-F3Yc38Sk_GJZkHUZsNmZphjSDqchiyA85jb90_o0h4

หลักสูตรมวยไชยา - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content

หลักสูตรมวยไชยา


ระดับต้น

1. ท่าบริหารทั้ง 10 ท่า

2. ย่างสามขุมในลักษณะต่างๆ

3. ป้องกันตัว 4 ป.

4. ออกอาวุธระดับต้น ดังนี้
 • ทิ่ม กระแทก งัด กระทุ้ง เหวี่ยงสั้น เหวี่ยงยาว เหวี่ยงควาย โขก เขก ฟาด สับ ทัดมาลา จูบศอก  เหวี่ยงศอก  เข่า  ฉัด  เหวี่ยงแข้ง

5. การออกอวัยวุธพันลำ เช่น
 • ทิ่ม กระแทก เหวี่ยงแข้ง เหวี่ยงแข้ง
 • ทิ่ม ก้าวกระแทก ก้าวทัดมาลา ก้าวจูบศอก ก้าวเหวี่ยงศอก
 • ฉัดขาหน้า เหวี่ยงแข้งหลัง ฟาดสันแขน
 • ทิ่ม ย่อกระทุ้ง ก้าวงัด เหวี่ยงสั้นถอนขา
 • ฯลฯ

6. ลูกไม้ระดับต้น ประมาณ 20 ลูก
 • ลูกไม้แก้หมัดต่อยหน้า
 • ลูกไม้แก้หมัดต่อยท้อง
 • ลูกไม้แก้จับคอ
 • ลูกไม้แก้เข่า
 • ลูกไม้แก้ถีบ
 • ลูกไม้แก้เตะ

7. การฝึกรุกรับเป็นคู่
 
ระดับกลาง

1. ท่าบริหารทั้ง 10 ท่า
 
2. ย่างสามขุมในลักษณะต่างๆ
 
3. ป้องกันตัว 4 ป.
 
4. การออกอวัยวุธพันลำ เช่น
  • ก้าวถอย  ฉัดขาหน้า  กระแทกหมัดหลัง  เหวี่ยงสั้น  ยัดเข่าหลัง  เหวี่ยงแข้งหลัง
  • ก้าว  เหิรสลับเข่า  เหิรฉัด  เหิรเหวี่ยง
  • ย่างยก  กระหยดฉัดสลับขา  เหิรยัดเข่าหลัง  ทิ่ม  ก้าวเหวี่ยงสั้น  เหวี่ยงแข้งหลัง
  • ฯลฯ
 
5. การพันลำต่อเนื่องจากการใช้ลูกไม้ เช่น
  • ตาเถรค้ำฟัก  ยัดเข่าหลัง  เหวี่ยงแข้งหลัง  ฟาดสันแขน  สับสันแขน
  • พิงแข้งชกท้องน้อย  ตาเถรค้ำฟัก  พม่ารำขวาน  ขุนศึกตีทวน
  • ขุนศึกตีทวน  ฟาดสันแขน  สับสันแขน  งัดหมัด  ยัดเข่า  ฉัดขาหลัง  เหิรเหวี่ยงแข้งหลัง
  • ฯลฯ
 
6. ลูกไม้ระดับกลางประมาณ 20 ลูก ได้แก่
  • ลูกไม้แก้หมัดต่อยหน้า
  • ลูกไม้แก้หมัดต่อยท้อง
  • ลูกไม้แก้ศอก
  • ลูกไม้แก้เข่า
  • ลูกไม้แก้ถีบ        
  • ลูกไม้แก้เตะ
 
7. การฝึกรุกรับเป็นคู่

 
ระดับสูง

1. ท่าบริหารทั้ง 15 ท่า
 
2. ย่างสามขุมในลักษณะต่างๆ
 
3. ป้องกันตัว 4 ป.
 
4. การออกอวัยวุธพันลำ เช่น
  • ย่างยก  เหิรฉัดขาหลัง  เหวี่ยงศอก  เหวี่ยงศอก  เหวี่ยงแข้งหลัง  ฟาดสันแขน  เหวี่ยงสั้น งัดหมัด  ทัดมาลา จูบศอก  ก้าวเหวี่ยงศอก  ยัดเข่าหลัง  เหิรฉัดสลับขา  เหิรเหวี่ยงแข้งหลัง   จระเข้ฟาดหาง
  • สืบเหวี่ยงด้วยตาตุ่มหลัง  ฟาดสันแขน  สับสันแขน  โขก เขก โขก เขก  ยัดเข่าหลัง  จูบศอกสลับขา  เหวี่ยงศอก  เหวี่ยงแข้งหลังคว่ำแข้ง
  • ก้าวชักศอกวงนอกสลับขา  ก้าวชักศอกวงนอกสลับขา  เหวี่ยงสั้นถอนขา  เหวี่ยงด้วยตาตุ่มหลัง  ฟันด้วยสันแขน  ทัดมาลา  จูบศอก  เหวี่ยงศอก  กลับตัวขว้างศอกหลัง
  • ฯลฯ
 
5. ลูกไม้ระดับสูง ได้แก่
  • ลูกไม้แก้หมัดต่อยหน้า              
  • ลูกไม้แก้ถีบ
  • ลูกไม้แก้เตะ
 
6. การฝึกรุกรับเป็นคู่
 
7. ซ้อมคู่

สำหรับผู้ต้องการสอบเป็นครู

ผู้ฝึกสอนระดับต้น
ต้องผ่านการเรียนมวยไชยาระดับต้นจนครบ
(ใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน)
และฝึกการสอนระดับต้น 1 คอร์ส (10 ครั้ง)
(ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน)

ผู้ฝึกสอนระดับกลาง
ต้องผ่านการเรียนมวยไชยาระดับกลางจนครบ
(ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน)
และฝึกการสอนระดับกลาง 1 คอร์ส (10 ครั้ง)
(ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน)

ผู้ฝึกสอนระดับสูง
ต้องผ่านการเรียนมวยไชยาระดับสูงจนครบ
(ใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน)
และฝึกการสอนระดับสูง 1 คอร์ส (10 ครั้ง)
(ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน)

เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป
เพื่อคัดเลือกเป็นนักมวยประจำค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย
ผู้สมัครต้องมีอายุ 10 -25 ปี (หากมากหรือน้อยกว่านี้ ขอพิจารณาเป็นรายบุคคล)
หากผู้สมัครยังไม่มีทักษะการเรียนมวยไชยา ต้องฝึกอย่างน้อย 1 ปี
และต้องมาฝึกซ้อมตามวันและเวลาที่ทางค่ายได้กำหนด
เมื่อได้บรรจุเป็นนักมวยแล้วจึงจะได้รับเบี้ยเลี้ยง
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089-204-0843
Back to content