google-site-verification=-F3Yc38Sk_GJZkHUZsNmZphjSDqchiyA85jb90_o0h4

เกร็ดความรู้จากรายการเปิดกรุมวยไชยา ตอนที่ 35 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content

เกร็ดความรู้จากรายการเปิดกรุมวยไชยา ตอนที่ 35

    35.วันนี้อธิบายสามขุมหน่อยหนึงดีกว่านะครับ สามขุมเนี่ยบางคนก็บอกว่าขุมที่หนึ่ง หมายถึงการยืน แล้วก็ ก้าวไปเป็นขุมที่สาม ก็คงไม่ใช่นะครับ เพราะถ้ามันอยู่ที่การยืน เราก็ต้องแพ้สุนัขแน่เลย สุนัขมีตั้งสี่ขุม

สามขุมจริงๆแล้วหมายถึง ขุมที่หนึ่งก็คือสติ เราต้องมีสตินะครับ สติคือความรู้สึกตัว ไม่เมา ไม่หลับ ไม่ง่วง ขุมที่สองก็คือครู ต้องมี ถ้าเราไม่มีครูเราไม่รู้ ครูเป็นผู้ชี้แนะนะครับ เราต้องมีครู ขุมที่สามจะเกิดจากขุมที่หนึ่ง กับขุมที่สอง จะทำให้เกิดความชำนาญเนื่องจาก ตัวเรามีความขยันขันแข็ง มีสติที่ดี มีครูบาอาจารย์ที่ดีนั่นเองนะครับ
เลือกตอนอื่นๆ
Back to content