google-site-verification=-F3Yc38Sk_GJZkHUZsNmZphjSDqchiyA85jb90_o0h4

เกร็ดความรู้จากรายการเปิดกรุมวยไชยา ตอนที่ 9 - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content

เกร็ดความรู้จากรายการเปิดกรุมวยไชยา ตอนที่ 9

    9.การป้องกันตัวที่ดีที่สุดนั่นก็คือ การป้องกันจิตใจของท่านเองไม่ให้คิดผิด ทำผิด หรือว่าไปเดินทางผิด ก็จะมาจากจิตใจของท่านนะครับ ต้องป้องกันให้ดีนะครับ
เลือกตอนอื่นๆ
Back to content