google-site-verification=-F3Yc38Sk_GJZkHUZsNmZphjSDqchiyA85jb90_o0h4

เสือลากหาง - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content

เสือลากหาง

เสือลากหาง

..........ก็คือการย่อท่าย่างสามขุมลงต่ำที่สุด เพื่อการล่อลวง ท้าทายคู่ปรปักษ์ ทีนี้ให้ผู้ฝึกนึกดูว่า การย่อลงต่ำสุดของการย่างสามขุมนั้น ขาหลังนั้นใช้แทนหางเสือนั่นเอง และการจะย่อลงในลักษณะนี้ได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่ง ต้องทอดขาหลังไปตลอดแนว แต่ไม่ทอดหลังเท้าแตะพื้น ยังคงสัมผัสพื้นด้วยปลายฝ่าเท้า (ปลายโต่ง) จนถึงปลายนิ้วเท้า

..........ผู้ฝึกท่าเสือลากหาง ต้องมีกำลังขาอย่างมากจากการฝึกท่าย่างสามขุมเป็นพื้นฐาน จึงสามารถพัฒนาเป็นท่าเสือลากหางได้ และท่าเสือลากหางนั้น ต้องใช้ในระยะใกล้ ระยะประชิด เพื่อการล่อ การท้าทาย ให้คู่ต่อสู้ใช้อวัยวุธเข้ากระทำเรา เพื่อเราจะได้ใช้ท่าเสือลากหางพลิกแพลงเป็นลูกไม้แก้ไขในทันที

วิธีการฝึก ให้ผู้ฝึกยืนจรดมวยขาขนานเหลี่ยมใดเหลี่ยมหนึ่ง

จังหวะที่หนึ่ง ให้ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนขาหน้า พร้อมย่อลงให้สุดโดยพับเข่าขาหน้า ให้ฝ่าเท้าหน้าแตะพื้นเต็มฝาเท้า พร้อมเหยียดทอดขาหลังให้มาที่สุด โดยไม่ให้เข่าและหลังแท้าแตะพื้น แต่ให้ปลายโต่งด้านบนเป็นจุดสัมผัสพื้น มือ แขนและศอก ยังคงอยู่ในท่าจรดมวยทุกประการ และถดแขนหน้าเข้ามาให้ศอกเป็นมุมแหลม

จังหวะที่สอง ให้กระหยดด้วยขาข้างที่ย่อลงไปข้างหน้า พร้อมกระหยดขาที่ทอดเหยียดตามไปเรื่อยๆ โดยให้ปลายโต่งสัมผัสพื้นตลอดเวลา พันหมัดไปข้างหน้าด้วยท่าพันหมัดจนสุดทาง

เมื่อท่านเริ่มฝึกมวยไทย
    เริ่มแรกทีเดียวเลย ท่านต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เสียก่อน เกี่ยวกับสัญชาติญาณเดิม กับการฝึกจนเป็นสัญชาติญาณใหม่   สัญชาติญาณเดิมของคนเราเช่น โกรธ กลัว กล้า ฯลฯ  เมื่อนำสัญชาติญาณนั้นมาใช้เมื่อยามต่อสู้ ย่อมกระทำตามอารมณ์ หรือตามความต้องการ.....
ฝึกการยืน การเดิน การถอย
วิธีการฝึก ให้ผู้ฝึกนั้นยืนแยกขาห่างกันประมาณหัวไหล่ของเราเอง จากนั้นให้ย่อเข่าทั้งสองข้างลงพอสมควร สังเกตุดูเองว่าให้พอสบายๆไม่เกินไปไม่น้อยไป ลำตัวตั้งตรง มือทั้งสองข้างให้วางลงบริเวณขาหนีบด้านหน้า โดยให้ศอกทั้งสองข้างเป็นมุมป้าน ฝ่าเท้าทั้งสองข้างให้ขนานกันที่สุด.....
ท่าบริหาร
    จริงๆแล้วการย่างสามขุมนั้นคือการปกป้องอวัยวะสำคัญต่างๆ ด้วยอวัยวุธที่เรามีในร่างกาย  เป็นการกระชับป้องกันตัวให้ได้ทุกส่วน ด้วยท่าครูหรือแม่ไม้ ทุกครั้งที่เราย่างสามขุมจะมีเพียงสติที่คอยสั่งการให้เคลื่อนที่ไปทางใด  เหมือนเราเป็นผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ เราต้องสร้างกล้ามเนื่อให้พร้อมอยู่เสมอ.....
ย่างสามขุม
    เมื่อท่านผู้ฝึกฝนวิชามวยไทย ตำรับของท่านปรมาจารย์เขตร ศรียาภัย ได้ฝึกตั้งแต่การเดินขาขนาน การถอย และฝึกท่าบริหารตั้งแต่ปั้นหมัด พันแขน พันหมัด พันหมัดยกเข่า พันหมัดยกเข่าย่อยืด พันหมัดยกเข่าโดด โดยเฉพาะตั้งแต่ท่าพันแขนนั้น มีการพันไปหน้าและกลับหลัง.....
เสือลากหาง
    ก็คือการย่อท่าย่างสามขุมลงต่ำที่สุด เพื่อการล่อลวง ท้าทายคู่ปรปักษ์ ทีนี้ให้ผู้ฝึกนึกดูว่า การย่อลงต่ำสุดของการย่างสามขุมนั้น ขาหลังนั้นใช้แทนหางเสือนั่นเอง และการจะย่อลงในลักษณะนี้ได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่ง ต้องทอดขาหลังไปตลอดแนว.....
ขณะนี้ท่านอยู่ในบทนี้
advertisements
Back to content