google-site-verification=-F3Yc38Sk_GJZkHUZsNmZphjSDqchiyA85jb90_o0h4

โรงเรียนแจ่มจันทร์ - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content

โรงเรียนแจ่มจันทร์

การทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนแจ่มจันทร์ ในปีนี้ไม่ค่อยมีผลงานหุ่นกระบอกให้ได้ดูเท่าไหร่นะครับ มาศึกษาเรื่องมวยไชยาซะมากกว่า ครูเล็กอธิบายถึงการป้องกันตัวเบื้องต้น นักเรียนก็โตพอที่จะทำความเข้าใจได้บ้าง บางคนก็ยกมือยกไม้ทำตามขณะที่ครูเล็กอธิบาย

Back to content