google-site-verification=-F3Yc38Sk_GJZkHUZsNmZphjSDqchiyA85jb90_o0h4

คอร์ส - ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

TH / EN
Go to content

คอร์ส

นักเรียนมาเรียนที่ค่าย
คอร์สส่วนตัว

ค่าเรียน
6,000 บาท / 10 ครั้ง
หากสมัครตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
ลดเหลือคนละ 5,000 บาท
วัน - เวลา
(ครั้งละ 1:30 ช.ม.)
เลือกวันและเวลาเรียนเองได้
รับสมัครอายุตั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไป
หากต่ำกว่านั้นขอพิจารณาเป็นรายบุคคล
คอร์สกลุ่ม

ค่าเรียน คิดเป็นรายเดือน
2500 บาท / 1 เดือน
7,000 บาท / 3 เดือน
13,000 บาท / เดือน
วัน - เวลา
(ครั้งละ 1:30 ช.ม.)
เรียนได้ทุกวันตามรอบที่เปิดสอนดังนี้
วันพฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
เวลา 17.00 - 18.30 น.
รับสมัครอายุตั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไป
หากต่ำกว่านั้นขอพิจารณาเป็นรายบุคคล
ครูเดินทางไปสอน
คอร์สส่วนตัว

ค่าเรียน
15,000 บาท / 10 ครั้ง
หากสมัครตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
ลดเหลือคนละ 14,000 บาท
วัน - เวลา
(ครั้งละ 1:30 ช.ม.)
เลือกวันและเวลาเรียนเองได้
รับสมัครอายุตั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไป
หากต่ำกว่านั้นขอพิจารณาเป็นรายบุคคล
คอร์สกลุ่ม

ค่าเรียน
30,000 บาท / 1 เดือน (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
จำนวนนักเรียนไม่เกิน 30 คน
ราคาปรับขึ้นหรือลดลงตามระยะทาง
วัน - เวลา
(ครั้งละ 1:30 ช.ม.)
เลือกวันและเวลาเรียนเองได้
รับสมัครอายุตั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไป
หากต่ำกว่านั้นขอพิจารณาเป็นรายบุคคล
เรียนออนไลน์
คอร์สส่วนตัว

ค่าเรียน
3,000 บาท / 10 ครั้ง
วัน - เวลา
(ครั้งละ 1:30 ช.ม.)
เลือกวันและเวลาเรียนเองได้
รับสมัครอายุตั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไป
หากต่ำกว่านั้นขอพิจารณาเป็นรายบุคคล
สำหรับท่านที่ต้องการชำระค่าเรียนผ่านธนาคาร

ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี กฤดากร สดประเสริฐ
059-2-90349-0

ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี กฤดากร สดประเสริฐ
005-7-06012-1

ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี กฤดากร สดประเสริฐ
018-256739-2
ตารางเรียน
Back to content