ท่าบริหาร ท่าที่ 1-3 - บ้านช่างไทย ศิลปะและมวยไชยา

Go to content

Main menu:

..........การย่างสามขุมนั้นนับได้ว่าเป็นหัวใจของมวยไทยเลยทีเดียว เพราะเป็นแม่ไม้หรือท่าครูนั่นเอง  ในปัจจุบันนี้หาดูได้ยาก จะมีให้เห็นก็เป็นเพียงท่าย่างที่อุปโลกขึ้นเอง  ไม่สามารถเป็นแม่บทที่ดีหรือท่าครูได้

   
ท่าย่างสามขุมที่แท้นั้นเป็นอย่างไร

..........จริงๆแล้วการย่างสามขุมนั้นคือการปกป้องอวัยวะสำคัญต่างๆ ด้วยอวัยวุธที่เรามีในร่างกาย  เป็นการกระชับป้องกันตัวให้ได้ทุกส่วน ด้วยท่าครูหรือแม่ไม้ ทุกครั้งที่เราย่างสามขุมจะมีเพียงสติที่คอยสั่งการให้เคลื่อนที่ไปทางใด  เหมือนเราเป็นผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ เราต้องสร้างกล้ามเนื่อให้พร้อมอยู่เสมอ ต้องจัดวางองค์ประกอบของแขน ศอก เข่า การยืนให้สมดุลย์ และองค์ประกอบเหล่านั้นสามารถเข้าปิดป้องการจู่โจมต่างๆของฝ่ายปรปักษ์ได้ โดยสัมพันธ์กัน  ไม่ขวางกันหรือไม่แย้งกัน สตินั้นคือแม่ทัพ อวัยวุธนั้นคือทหารที่คอยปกป้องดูแลอวัยวะสำคัญต่างๆมิให้เป็นอันตราย  เราจึงเรียกการย่างสามขุมว่า "ท่าครูหรือแม่ไม้" เพราะสามารถป้องกันตัวได้  ใครสามารถย่างสามขุมได้ดี ถือว่า สามารถป้องกันตัวได้เบื้องต้น  เมื่อสามารถป้องกันการรุกของปรปักษ์ได้แล้ว จึงสามารถใช้อวัยวุธต่างๆเข้าตอบโต้ฝ่ายปรปักษ์ โดยใช้ท่าต่างๆที่ได้ฝึกฝนมา เรียกว่า "ลูกไม้" นั่นเอง
  
..........ถ้าเราจะกล่าวโดยสรุปความนั่นคือ "มีแม่แล้วก็มีลูก"  ถ้าแม่แข็งแรง ลูกก็แข็งแรง ดังนั้นเราต้องฝึกการย่างสามขุมให้ชำนาญ เพราะอวัยวุธต่างๆที่เราฝึกนั้น มีท่าย่างสามขุม เปรียบเสมือนเป็นกำลังพื้นฐานสำคัญ ที่จะส่งอวัยวุธเข้าปะทะฝ่ายปรปักษนั้นเอง


   ทีนี้ขั้นตอนที่สำคัญที่จะลืมกล่าวเสียมิได้ก็คือ เราจะฝึกกล้ามเนื้อให้พร้อมที่จะย่างสามขุมเสียก่อนเป็นเบื้องต้น ด้วยท่าบริหารของท่านปรมาจารย์เขตร ศรียาภัย บรมครูมวยแห่งเมืองสยาม

...

ท่าที่หนึ่ง ปั้นหมัด

    
..........หมัดนั้นเป็นอวัยวุธที่สำคัญมาก เกิดจากการรวมนิ้วมือทั้งหมดเข้าด้วยกันด้วยการกำมือให้แน่น โดยสัญชาติญาณนั้น คนเรามักกำมือได้ตั้งแต่เกิดมา หรือตั้งแต่อยู่ในท้องของมารดา แต่ก็ยังมีส่วนมากหรือทั้งหมดที่ยังกำมือไม่ถูกต้องเวลาชกหรือต่อย จะสังเกตุได้ว่า การกำมือให้เป็นหมัดที่ดีนั้นย่อมต้องมีขั้นตอนหรือทฤษฎีที่ถูกต้อง และต้องไม่เป็นอันตรายต่อมือหรือหมัดเมื่อชกออกไป

   ในท่าปั้นหมัดนี้นั้น จะเป็นการฝึกการรวมนิ้วมืออย่างถูกต้อง เป็นการบริหารกล้ามเนื้อส่วนแขนท่อนล่าง และกำลังขาตั้งแต่น่อง จนถึงขาท่อนบน

วิธีการฝึก

 

 
muay thai thailand

ให้ผู้ฝึกยืนอยู่ในท่ายืนมวย แต่ให้เปลี่ยนจากการจับบริเวณหน้าขา มาเป็นการยกแขนท่อนล่างให้ขนานกับพื้น โดยให้ตั้งฉากกับลำตัว ลำตัวให้ตั้งตรง พร้อมย่อขายืนทั้งสองข้าง  แบมือออกให้สุด ไม่เกร็ง ศอกทั้งสองข้างไม่เลยแผ่นหลังแนบชิดลำตัวแบบสบายๆ ไม่เกร็งเกินไป และไม่ติดจนเกินไป ศีรษะตั้งตรง มองไปข้างหน้า

 
 
muay thai techniques
muay boran gym
 
 

ยืดขายืนให้สุดพร้อมกำมือทั้งสองข้างเข้าอย่างแรง โดยการเก็บงอข้อนิ้วด้านบนทั้งสี่นิ้ว ตั้งแต่ชี้ กลาง นาง ก้อย เข้าพร้อมๆกันทุกข้อนิ้ว พับเก็บนิ้วหัวแม่มือให้สนิทโดยให้ทับลงบนนิ้วทั้ง ๔  นิ้วด้านหน้ามือ พยายามดันนิ้วทั้ง ๔ นิ้ว ให้เรียบทางด้านสันหมัด

ย่อขายืนลงอีกระดับเดิม พร้อมแบมือออกแรงๆ อยู่ในท่าเตรียมครั้งแรก ให้ปฏิบัติจังหวะที่หนึ่ง จังหวะที่สอง ต่อเนื่องกันไปประมาณ ๓ นาที  ผู้ฝึกใหม่จะเมื่อยบริเวณแขนท่อนล่าง กับบริเวณน่องและขาท่อนบน

 

ประโยชน์ที่ได้รับ
 จะสามารถเกิดทักษะในการรวมนิ้ว ทุกนิ้วพับเข้าเป็นหมัด บริหารกำลังส่วนขา การทรงตัว เกิดความรวดเร็วเมื่อเวลาใช้งานจริง และไม่เกิดอันตรายต่อมือหรือนิ้วมือในเวลาชก

advertisements
 
Back to content | Back to main menu